Z z (zipper)

Some more examples(更多例字):

Initial position(首):
• (CVC words) zag, zap, zip
• zest, zeal, zero, zebra, zinc, zing, zipper, zone, zonk, zoo, zoom

Medial/Final position(中/尾):jazz, hazy, daze, bizarre, breeze, freeze, sneeze, squeeze, fizz, quiz, whiz, blizzard, size, prize, dozen, doze, froze, snooze, buzz, fuzz

z 是26個字母中唯一一個字母美國和英國給不同名稱。
z 英美都發音 /z/, 但美國叫它 “zee”, 英國叫它 “zed”
所以美國講 A to Z,英國講 A to Zed。